Zahtjev pošaljite na e-mail: predsjednica@hkkkki.eu
(skenirani dokumenti ovjereni žigom i potpisom).

Uz popunjeni Zahtjev, dostavite sljedeće:

Preslika izvoda iz sudskog ili drugog registra ( npr. Registra udruga) za pravnu osobu te preslika Obavijesti o razvrstavanju prema NKD**,
Preslika osobne iskaznice osoba ovlaštenih za zastupanje,
Odluka o imenovanju predstavnika u Hrvatskom klasteru konkurentnosti kreativne industrije
(sukladno članku 14. Statuta)*** ,
Preslika osobne iskaznice predstavnika u Udruzi.
Zahtjevi za članstvo pristigli u valjanom roku uzet će se u obzir kao uvjet za sudjelovanje na Osnivačkoj Skupštini.

Zahtjev za članstvom | Odluka o imenovanju predstavnika


**Županije. gradovi i općine nisu dužne dostaviti izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu te Obavijest o razvrstavanju prema NKD

***Odluku o imenovanju jednog predstavnika potrebno je dostaviti samo u slučaju da osoba ovlaštena za zastupanje neće ujedno biti i predstavnik u Skupštini klastera konkurentnosti. Osoba ovlaštena za zastupanje može imenovati i zamjenika predstavnika u Skupštini klastera konkurentnosti u slučaju odsutnosti imenovanog predstavnika. Odluku treba potpisati osoba ovlaštene za zastupanje.