Izjava o zaštiti osobnih podataka

Vaša privatnost nam je važna. Želimo da se kod nas osjećate sigurno te postupamo u skladu s time i zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka, posebno novoj europskoj Općoj uredbi o zaštiti podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. (tzv. GDPR). U nastavku Vas informiramo o tome u koje svrhe prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke te kako te postupke možete nadzirati i ostvarivati svoja prava.
Naši informatički sustavi su tehničkim i organizacijskim mjerama zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja Vaših podataka, kao i od gubljenja ili brisanja.

Obradu osobnih podataka vodi:
Hrvatski klaster kreativnih i kulturnih industrija
Vukovarska 78
10000 Zagreb
e-pošta: info@hkkkki.eu
Kao korisnik naših usluga imate pravo dobiti informacije o postupanju s Vašim osobnim podacima i uputiti zahtjeve za ostvarenje Vaših prava.

Svrhe i pravna osnova obrade podataka
Vaše osobne podatke koristimo isključivo u svrhu informiranja o aktivnostima naših članica, kako biste mogli pratiti novosti članova HKKKKI. Podatke upotrebljavamo samo za utvrđene, jasne, legitimne i očekivane svrhe te ih ne prosljeđujemo i ne koristimo u nepredviđene ili neočekivane svrhe.
Obrada se izvodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka („GDPR“) i hrvatskim zakonima i propisima.
Ne uzimamo podatke koji ne služe izvršenju tražene usluge.

Podaci koje uzimamo mogu sadržavati:
– Ime i prezime / naziv
– Adresu e-pošte

Za isporuke newslettera HKKKKI koristi Mailchimp platformu i poduzima sve potrebne mjere za zaštitu podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i hrvatskim zakonima i propisima (GDPR). Vaše je pravo prihvatiti ili odbiti primanje naših obavijesti.

Pravo na pristup
Imate pravo na informaciju o svojim osobnim podacima koje vodimo i držimo u memoriji. Ako ste zakonski skrbnik korisnika također imate pravo na informaciju o osobnim podacima osobe kojoj ste zakonski skrbnik.

Pravo na ispravak
Imate pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose, što ćemo mi provesti u razumnom roku.

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)
Imate se pravo odjaviti sa naše newsletter liste kada god to poželite.

Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka
Ako se obrada Vaših osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi na Vaše podatke.

Kolačići
Na našem web mjestu upotrebljavamo računalne kolačiće kako bismo omogućili pojedine tehničke značajke i olakšali Vam snalaženje po našim web stranicama.

Kontakti: kako možete ostvarivati svoja prava
Za sva pitanja i zahtjeve u svezi s Vašim osobnim podacima, molimo kontaktirajte naše koordinatore zaštite podataka na adresi: info@hkkkki.eu uz napomenu ZAŠTITA PODATAKA u rubrici „predmet“ ili „subject“.